onemarkets Fund: Zaměřené na klienty, přísně monitorované, unikátní.

Spuštění onemarkets Fund znamená pro UniCredit začátek nové éry: rozšiřujeme naši investiční nabídku tím, že našim zákazníkům exkluzivně nabízíme jedinečný výběr našich vlastních aktivně spravovaných fondů. Za tímto účelem spojujeme dlouholeté investiční zkušenosti UniCredit se zkušenostmi předních fondových společností.

onemarkets: globální investiční příležitosti

onemarkets je produktová značka společnosti UniCredit pro globální investiční řešení. Platforma onemarkets poskytuje našim klientům přístup k široké škále investičních řešení a finančních trhů po celém světě.

onemarkets Fund je součástí stávajícího investičního portfolia pro klienty UniCredit a přináší další jedinečnou nabídku aktivně spravovaných investičních fondů, jako jsou akciové fondy, fondy kombinující různá aktiva a dluhopisové fondy. Fondy jsou vhodné pro investory s různými profily rizika a výnosů a investičními horizonty.

Koncepce naší nové platformy fondů umožňuje svěřit alokaci aktiv odbornému a kvalifikovanému správci portfolia, který ví, jak se vypořádat s trhem. Naší ambicí je nabídnout nejlepší investiční produkty ve své třídě (Best-in-Class). Proto bude náš tým odborníků pečlivě sledovat každý fond a bude mít možnost provádět v případě potřeby úpravy.

Tři důvody, proč je onemarkets Fund zajímavou nabídkouZaměření na klienta 

                                                                                                                                     

Poradenský přístup zaměřený na klienta ve spojení s transparentními a srozumitelnými informacemi o produktech

 • Při výběru vhodných fondů se spoléháme na důkladnou znalost potřeb našich klientů. Náš zkušený tým odborníků dokáže analyzovat trhy a identifikovat relevantní tržní příležitosti.

 • Jako preferovaný partner pro stále sofistikovanější požadavky našich klientů dále posilujeme stávající poradenské know-how, kapacitu a schopnosti vytvářet investiční řešení.

 • Průběžné vzdělávání našich poradců, aktivní účast v místních a evropských sdruženích a četná externí ocenění, za naše produkty i za naši nabídku služeb jen podtrhují vysokou kvalitu.
Know-How

                                                                                                                                      

Využijte dlouholetých a osvědčených schopností renomovaných investičních odborníků UniCredit.

 • Při analýze trhů, nových trendů a relevantních investičních příležitostí využíváme silných stránek týmu hlavních investičních stratégů UniCredit na úrovni skupiny i v místních bankách, které se společně s týmy odborníků na poradenství, produkty a strukturování promítají do investičních řešení šitých na míru.
 • Prostřednictvím onemarkets Fund nabízíme investiční řešení, která těží z odborných znalostí skupiny UniCredit v oblasti správy investic a výběru fondů.
 • V úzké spolupráci s vybranými renomovanými externími správcovskými společnostmi vytváříme specifické strategie pro správu fondů na míru.
 • Naši odborníci průběžně sledují výkonnost fondů, aby zajistili zachování kvality a profilu rizika a výnosů strategie v průběhu celého ekonomického cyklu.

        Jedinečnost

                                                                                                                      

Vynikající produkty zaměřené na klienty, vytvářené interně nebo v partnerství s prestižními správci aktiv.

 • onemarkets Fund nám umožňuje předložit klientům UniCredit unikátní nabídku investičních řešení, která jsou spravována odborníky skupiny UniCredit nebo pečlivě vybranými prvotřídními partnery, včetně Amundi, Allianz Global Investors, BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan, Pictet a PIMCO.
 • UniCredit má dlouholeté zkušenosti a prokazatelné výsledky ve vytváření investičních řešení, která odrážejí jak příležitosti na trhu, tak požadavky klientů.
 • Podařilo se nám vytvořit vyváženou nabídku kombinující dluhopisové, akciové a smíšené fondy, ze které si mohou naši klienti vybrat vhodná investiční řešení odpovídající jejich individuálním potřebám, toleranci k riziku, výhledu na trh a investičnímu horizontu.

 
Fond onemarkets: široká nabídka investičních řešení

Dluhopisy

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund Zjistěte více
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund Zjistěte více
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund Zjistěte více
onemarkets Short Term CZK Bond Fund Zjistěte více

Smíšené fondy

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund Zjistěte více
onemarkets Amundi Flexible Income Fund Zjistěte více
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Zjistěte více
onemarkets Global Multibrand Selection Fund Zjistěte více
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Zjistěte více
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Zjistěte více

Akcie

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund Zjistěte více
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Zjistěte více
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund Zjistěte více
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund Zjistěte více
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund Zjistěte více
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund Zjistěte více

onemarkets selection

onemarkets selection a onemarkets selection+ představují kombinaci fondů, které poskytují investiční řešení založená na expertním výběru a diverzifikaci UniCredit z hlediska regionů a tříd aktiv: od globálních akciových a dluhopisových trhů až po ty lokální.

Kombinací specifických strategií fondů onemarkets a dalších vybraných strategií, včetně strategií lokálních správců aktiv je UniCredit schopna poskytnout různé alokace fondů přizpůsobené potřebám klientů a v souladu s jejich individuální rizikovou tolerancí.

Další fondy

Generali Short Term Investments Fund            Zjistěte více (CZ)           Zjistěte více (EN)
Generali Corporate Bonds Fund Zjistěte více (CZ) Zjistěte více (EN)
Generali Premium Conservative Fund Zjistěte více (CZ) Zjistěte více (EN)

V případě jakýchkoli dotazů k nabídce onemarkets Fund, kontaktujte prosím svého bankéře nebo Infolinku +420 221 210 000.

 

Fond onemarkets Fund je platforma zastřešujícího fondu UniCredit UCITS* založená jako société d'investissement à capital variable, société anonyme (investiční společnost s proměnným kapitálem, akciová společnost), kterou spravuje společnost Structured Invest S.A.

* Společnosti kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

 

Cílový trh fondu je následující:

Stupeň rizika: Naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.

 

TOTO SDĚLENÍ SE VYDÁVÁ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY. Než přijmete jakékoliv konečné investiční rozhodnutí, seznamte se prosím s prospektem fondu onemarkets (dále jen „fond“) a s dokumentem Klíčové informace pro investory (dále jen „KIID") podfondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině a v příslušném místním jazyce na adrese https://www.structuredinvest.lu a lze je získat zdarma spolu s posledními výročními a pololetními zprávami v sídle správcovské společnosti a v kancelářích distributora. Anglická verze je právně závazná. 

Hodnota podílových listů a výnos z investice do fondu mohou klesat nebo stoupat v závislosti na tržních podmínkách. Podfond neposkytuje žádnou záruku návratnosti.

Upozorňujeme investory na skutečnost, že příslušná správcovská společnost může rozhodnout o ukončení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů svých fondů v souladu se směrnicí 2009/65/ES.

Welcome to onemarkets

This website is owned and operated by UniCredit Bank GmbH.

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer more...

This website is addressed to residents of Czech Republic only. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

 • in which any such offer or invitation is not authorised;
 • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
 • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

This publication does not constitute investment advice, binding information, or an offer to enter into an advisory or information agreement. The information is provided solely for use on your own responsibility and is no substitute for advice or information tailored to the personal circumstances and knowledge of an investor.

All the products presented on this site are complex financial instruments and difficult to understand. They are aimed at investors with the specific experience and knowledge to buy and trade these financial instruments.

By acquiring financial instruments, investors take a credit risk on the Issuer and, where applicable, on its guarantor.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospectus, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The Base Prospectus and the Supplements have been approved by the Federal Financial  Supervisory Authority (BaFin).The approval of the prospectus is not to be understood as an endorsement of these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.